วัด-ประจำจังหวัดวัดป่าศิริวันบรรพต

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 16 (ธรรมยุต)
ต.โนนสมบูรณ์  อ.เสิงสาง  นครราชสีมา 30330
เจ้าสำนัก: พระครูอรุณคุณาทร
 


วัดป่าสาลวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระมงคลวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่มบารมี) จอว. รอง จจ.
 


วัดศาลาทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 3 (ธรรมยุต)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระครูสิริเจติยาภิบาล
 


วัดป่าศรัทธาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 4 (ธรรมยุต)
ต.หัวทะเล  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระครูคุณสารสัมบัน
 


วัดอ่างซับประดู่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 5 (ธรรมยุต)
ต.มิตรภาพ  อ.สีคิ้ว  นครราชสีมา 30140
เจ้าสำนัก: พระครูอินทรโสภณ (สุทิน อินฺทวํโส)
 


วัดป่าเวฬุวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 6 (ธรรมยุต)
ต.เมืองปัก  อ.ปักธงชัย  นครราชสีมา 30150
เจ้าสำนัก: พระชินวงศาจารย์
 


วัดป่าพลับพลาชัย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 7 (ธรรมยุต)
ต.ตะขบ  อ.ปักธงชัย  นครราชสีมา 30150
เจ้าสำนัก: พระใบฎีกาวิรัติ ฐิตวิริโย
 


วัดวะภูแก้ว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 8 (ธรรมยุต)
ต.มะเกลือใหม่  อ.สูงเนิน  นครราชสีมา 30170
เจ้าสำนัก: พระปลัดกิตติ ติกฺขวีโร
 


วัดป่าประชาธรรมนิคม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 9 (ธรรมยุต)
ต.ด่านช้าง  อ.บัวใหญ่  นครราชสีมา 30120
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรธรรมานุยุต
 


วัดดอนหัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 10 (ธรรมยุต)
ต.กุดจอก  อ.บัวใหญ่  นครราชสีมา 30120
เจ้าสำนัก: พระครูธรรมกิจโสภณ