วัด-ประจำจังหวัดวัดห้วยยางดง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.โคกเครือ  อ.หนองกุงศรี  กาฬสินธุ์ 46220
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรจิรธรรม (เจียม จิรธมฺโม-สามเมือง) จอว.
 


วัดหนองริวหนัง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.ลำหนองแสน  อ.หนองกุงศรี  กาฬสินธุ์ 46220
เจ้าสำนัก: พระครูสุคนธ์คณารักษ์
 


วัดอุดมไพรสณฑ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.รอบเมือง  อ.เมือง  ร้อยเอ็ด 45000
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาภิรักษ์
 


วัดสันติวิเวก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.เมืองไพร  อ.เสลภูมิ  ร้อยเอ็ด 45120
เจ้าสำนัก: พระครูวิเวกสุตาภรณ์
 


วัดหนองอีบุตร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.หนองอีบุตร  อ.ห้วยผึ้ง  กาฬสินธุ์ 46240
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติวราภิรักษ์
 


วัดโคกเครือ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.โคกเครือ  อ.หนองกุงศรี  กาฬสินธุ์ 46220
เจ้าสำนัก: พระครูอุดมสิริวัฒน์
 


วัดไตรภูมิ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์  กาฬสินธุ์ 46140
เจ้าสำนัก: พระอธิการเลา เขมกาโม
 


วัดขอนแก่น

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.กุงเก่า  อ.ท่าคันโท  กาฬสินธุ์ 46190
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรสีลธรรม
 


วัดชัยมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.นาจำปา  อ.ดอนจาน (กิ่ง)  กาฬสินธุ์ 46000
เจ้าสำนัก: พระครูชัยมงคลกิจ
 


วัดกระยอม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.เหล่าอ้อย  อ.ร่องคำ  กาฬสินธุ์ 46210
เจ้าสำนัก: พระครูประภาสรัตนคุณ