วัด-ประจำจังหวัดวัดเจ้าเจ็ดใน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.เจ้าเจ็ด  อ.เสนา  อยุธยา 13110
เจ้าสำนัก: พระครูเสนาคณานุรักษ์
 


วัดสีกุก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.น้ำเต้า  อ.บางบาล  อยุธยา 13250
เจ้าสำนัก: พระครูชินธรรมาภรณ์
 


วัดบึงลัฏฐิวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.ท่าหลวง  อ.ท่าเรือ  อยุธยา 13130
เจ้าสำนัก: พระอธิการโสภณ โอภาโส
 


วัดมัชฌิมาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  อุดรธานี 41000
เจ้าสำนัก: พระเทพรัตนมุนี จจ.
 


วัดธรรมเสนาพัฒนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.หนองขอนกว้าง  อ.เมือง  อุดรธานี 41000
เจ้าสำนัก: พระครูถาวรธรรมพัฒน์
 


วัดชัยพฤกษาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.คำด้วง  อ.บ้านผือ  อุดรธานี 41160
เจ้าสำนัก: พระภาวนาวิสุทธาจารย์
 


วัดป่าคูเมือง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.คูเมือง  อ.คูเมือง  บุรีรัมย์ 31190
เจ้าสำนัก: พระครูอุดมภาวนานุสิฐ
 


วัดพยัคฆาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ศรีประจันต์  อ.ศรีประจันต์  สุพรรณบุรี 72140
เจ้าสำนัก: พระครูโสภณสิทธิการ
 


วัดตึกคชหิรัญ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.อมฤต  อ.ผักไห่  อยุธยา 13120
เจ้าสำนัก: พระครูพิพัฒน์วรวิทย์
 


วัดกษัตราธิราช

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.บ้านป้อม  อ.อยุธยา  อยุธยา 13000
เจ้าสำนัก: พระญาณไตรโลก (ภงษ์ภษร)