วัด-ประจำจังหวัดวัดยานนาวา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ยานนาวา  อ.ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
เจ้าสำนัก: พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.3) จล., กก. มส.
 


วัดโสมนัสวิหาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.วัดโสมนัสวิหาร  อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ 10100
เจ้าสำนัก: พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) จภ.16-17-18