วัด-ประจำจังหวัดวัดสุภัทบูรพาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 38 (มหานิกาย)
ต.โนนเจริญ  อ.บ้านกรวด  บุรีรัมย์ 31180
เจ้าสำนัก: เจ้าอธิการคาร สจฺจาสโภ จต.
 


วัดสระแก้ว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 37 (มหานิกาย)
ต.เขาดินเหนือ  อ.บ้านกรวด  บุรีรัมย์ 31180
เจ้าสำนัก: พระอธิการวุฒิศักดิ์ ขนฺติธมฺโม
 


วัดโสภณวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 35 (มหานิกาย)
ต.หนองไม้งาม  อ.บ้านกรวด  บุรีรัมย์ 31180
เจ้าสำนัก: พระครูพัชรกิตติโสภณ รจอ.
 


วัดโพธิ์ย้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 34 (มหานิกาย)
ต.ปะคำ  อ.ปะคำ  บุรีรัมย์ 31220
เจ้าสำนัก: พระครูสุกิจโกศล จอ.
 


วัดบ้านเจริญสุข

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 33 (มหานิกาย)
ต.เจริญสุข  อ.เฉลิมพระเกียรติ   บุรีรัมย์ 31110
เจ้าสำนัก: พระครูผาสุกธรรมาจารย์ จต.
 


วัดจอมสุทธาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 32 (มหานิกาย)
ต.อีสานเขต  อ.เฉลิมพระเกียรติ   บุรีรัมย์ 31110
เจ้าสำนัก: พระอธิการธนพล คมฺภีรธมฺโม
 


วัดสุขสำราญ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 31 (มหานิกาย)
ต.ยายแย้มวัฒนา  อ.เฉลิมพระเกียรติ   บุรีรัมย์ 31170
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาวิหารธรรม จอ.
 


วัดเขาพระอังคาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 30 (มหานิกาย)
ต.เจริญสุข  อ.เฉลิมพระเกียรติ   บุรีรัมย์ 31170
เจ้าสำนัก: พระอธิการไสว นนฺทสาโร
 


วัดป่าไพบูลย์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 29 (มหานิกาย)
ต.บ้านไทร  อ.ประโคนชัย  บุรีรัมย์ 31140
เจ้าสำนัก: พระมหาเลื่อน ยโสธโร
 


วัดประชาสมนึก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 28 (มหานิกาย)
ต.ตะโกตาพิ  อ.ประโคนชัย  บุรีรัมย์ 31140
เจ้าสำนัก: พระครูธวัชปิยาจาร