วัด-ไม่ประจำจังหวัดวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

(ธรรมยุต)
ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  ชลบุรี 20260
 


วัดสนามใน

(มหานิกาย)
ต.วัดชลอ  อ.บางกรวย  นนทบุรี 11130
เจ้าสำนัก: หลวงพ่อทอง อาภากโร
 


วัดธรรมมงคล

(ธรรมยุต)
ต.บางจาก  อ.พระโขนง  กรุงเทพฯ 10260
เจ้าสำนัก: พระเทพเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
 


วัดป่าแสงอรุณ

(ธรรมยุต)
ต.พระลับ  อ.เมือง  ขอนแก่น 40000
เจ้าสำนัก: พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) จอว. จภ.9