สถานที่ปฏิบัติธรรมศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา

ต.ปรังเผล  อ.สังขละบุรี  กาญจนบุรี 71240
เจ้าสำนัก: อ.สุทธี ชโยดม
 


สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์

ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ ประธานและผู้ดูแล
 


สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม

ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง  เชียงใหม่ 50160
เจ้าสำนัก: ภิกษุณีนันทญาณี (อดีตแม่ชีรุ้งเดือน สุวรรณ)
 


บ้านพาณิชย์กุล

ต.แขวงบางขุนเทียน  อ.เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150
เจ้าสำนัก: คุณไพโรจน์ - คุณดวงใจ พาณิชย์กุล
 


หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12121
 


สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด

ต.พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม  พิษณุโลก 65150
เจ้าสำนัก: แม่ชีอำพัน เนตรวงษ์
 


สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ทุ่งโพธิ์

ต.ทุ่งโพธิ์  อ.นาดี  ปราจีนบุรี 25220
เจ้าสำนัก: แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์
 


บ้านสายลม

ต.สามเสนใน  อ.พญาไท  กรุงเทพฯ 10400
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ
 


อาศรมมาตา

ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  นครราชสีมา 30150
เจ้าสำนัก: อุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์
 


ธรรมสถานวิจันท์โล

ต.โคกสลุง  อ.พัฒนานิคม  ลพบุรี 15140