สถานที่ปฏิบัติธรรมธรรมสถานสวนมุทิตาธรรมาราม

ต.ศาลายา  อ.สามพราน  นครปฐม 73170
 


ศูนย์วิปัสสนาธรรมกมลา

ต.ดงขี้เหล็ก  อ.เมือง  ปราจีนบุรี 25000
 


ธรรมสถานว่องวานิช

ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  สมุทรปราการ 10270
เจ้าสำนัก: คุณอนุรุธ ว่องวานิช
 


เสถียรธรรมสถาน

ต.จระเข้บัว  อ.ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230
เจ้าสำนัก: แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
 


สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง

ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  ราชบุรี 70000
เจ้าสำนัก: อุบาสิกาละมัย จุลคำภา
 


ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

ต.บางด้วน  อ.ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160
 


สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา

ต.คลองกิ่ว  อ.บ้านบึง  ชลบุรี 20220
เจ้าสำนัก: คุณแม่ชี นลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์
 


สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ

ต.ถนนขาด  อ.เมือง  นครปฐม 73000
เจ้าสำนัก: แม่ชีกาญจพร น้อยพจนา