สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ

(มหานิกาย)
ต.หนองกุ่ม  อ.บ่อพลอย  กาญจนบุรี 71160
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์บุญชัย กิตติปาโล
 


ที่พักสงฆ์สวนทิพย์

()
ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
เจ้าสำนัก: หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ประธานสงฆ์
 


วัตรทรงธรรมกัลยาณี

()
ต.พระประโทน  อ.เมือง  นครปฐม 73000
เจ้าสำนัก: ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ. ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
 


สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต

()
ต.โคกแย้  อ.หนองแค  สระบุรี 18230
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ (สมชาติ ธมฺมโชโต)
 


สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม

()
ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  เพชรบุรี 76000
เจ้าสำนัก: หลวงพ่อกันตสิริ
 


พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว

(ธรรมยุต)
ต.แคมป์สน  อ.เขาค้อ  เพชรบูรณ์ 67280
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทฺโธ
 


ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

(มหานิกาย)
ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  ขอนแก่น 40000
เจ้าสำนัก: พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
 


สำนักสงฆ์โพธิญาณรังสี

(มหานิกาย)
ต.บ่อทอง  อ.บ่อทอง  ชลบุรี 20270
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์สุนัย สุธมฺโม