ชมรมพุทธปัญญา เชิญฟังธรรมบรรยายทุกวันศุกร์ ตลอดเดือน ตุลาคม

บริษัท ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด โดย พุทธปัญญาชมรม จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ให้กับผู้สนใจได้ฟังธรรม ซักถามปัญหา และปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์
ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม) กทม. เวลา 12.05-13.30 น. สำหรับเดือนตุลาคม 2553 มีดังนี้

วันที่ 1 ต.ค.     หัวข้อ ‘เทคนิคความเป็นมนุษย์’   โดย พระครูเกษมธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 ต.ค.     หัวข้อ ‘ปาฏิหาริย์แห่งธรรม’         โดย พระราชเวที วัดพระเชตุพนฯ กทม.
วันที่ 15 ต.ค.   หัวข้อ ‘งานฉลองครบรอบ 14 ปี เทศกาลกินเจ’ โดย คณะสงฆ์จากวัดเล่งเน่ยยี่ กทม.
วันที่ 22 ต.ค.   หัวข้อ ‘ถาวรธรรม’                        โดย พระราชพิพัฒนาทร วัดปทุมวนาราม กทม.
วันที่ 29 ต.ค.   หัวข้อ ‘ธรรมะทำไม ทำไมธรรมะ’ โดย น.พ.บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ หอจดหมาย เหตุพุทธทาส กทม.

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2677-9000 ต่อ 1752,1753

หมายเหตุ : ห้องประชุมใหญ่ชั้น 11 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) ได้รับการอนุมัติเป็นสนามสอบธรรมศึกษา
จากแม่กองธรรมสนามหลวง ท่านใดสนใจสมัครเรียนและสอบธรรมศึกษา ติดต่อได้ที่พุทธปัญญาชมรม โทร.0-2677-1901

วันที่: 
Repeats every week until ศ ต.ค. 29 2010 .
ศ, 1 ตุลาคม 2010
วันที่: 
ศ, 8 ตุลาคม 2010
วันที่: 
ศ, 15 ตุลาคม 2010
วันที่: 
ศ, 22 ตุลาคม 2010
วันที่: 
ศ, 29 ตุลาคม 2010
สถานที่: 
ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม)
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.