ประชุมใหญ่ ศปท. ประจำปี 2553 ณ วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี

การประชุมใหญ่ ศปท.  วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ต.แพงพวย  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันที่: 
อ, 29 มิถุนายน 2010 - พ, 30 มิถุนายน 2010
สถานที่: 
วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี
จังหวัด: 
ราชบุรี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.