ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่องตอบเรียงไอคอนสร้างเมื่อตอบสุดท้าย
ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร 0 2 ปี 40 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ 0 3 ปี 26 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ 0 3 ปี 26 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ 0 3 ปี 26 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา -มัคทายก, ไวยาวัจกร 0 3 ปี 27 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ไม่มีข้อมูล
รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา -น.ธ.ตรี ขึ้นไป 0 3 ปี 27 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ไม่มีข้อมูล
รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา - ปริญญาตรี-โท (มจร., มมร.) ,- น.ธ.เอก หรือ ป.ธ.3 ขึ้นไป 0 3 ปี 27 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ไม่มีข้อมูล
ร่วมสร้างพระประจำวัน ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร 0 3 ปี 43 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
วัดดุสิดาราม วรวิหาร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 0 3 ปี 43 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
เชิญร่วมปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร 0 3 ปี 43 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้าง "พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง" 0 5 ปี 12 สัปดาห์ ago
by phutakham
ไม่มีข้อมูล
5 – 9 ธ.ค. 55 วันพ่อ ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน http://watbangphan.org 0 5 ปี 22 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
26–30 ตค.55 วันออกพรรษา ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน 0 5 ปี 28 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
10 – 12 สค. 55 วันแม่ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน 0 5 ปี 40 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
1–5 สค.55 วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา เชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน 0 5 ปี 40 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
วันเสาร์เข้าวัด ที่ ลานธรรม ลานปัญญา ณ.วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น 0 5 ปี 40 สัปดาห์ ago
by thammayoot
ไม่มีข้อมูล
วันวิสาขบูชา 1 - 5 มิย. 55 ขอเชิญปฏิบัติธรรม ที่วัดบางพาน 0 5 ปี 51 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่ วัดบางพาน สิงห์บุรี 0 6 ปี 12 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
วันมาฆบูชา 6 – 11 มีค.55 ขอเชิญปฎิบัติธรรม ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี 0 6 ปี 12 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
วัดป่าหนองหลุบ เชิญปฏิบัติธรรม ในวันมาฆะบูชารำลึก 0 6 ปี 13 สัปดาห์ ago
by onpabha_pra
ไม่มีข้อมูล
งานทำบุญคล้ายวันเกิด พระธรรมเสนานี และเททองหล่อพระกริ่งนวมงคล 0 6 ปี 15 สัปดาห์ ago
by admin
ไม่มีข้อมูล
วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา จะเปิดรับสมัครปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ เร็วๆ นี้ 0 6 ปี 40 สัปดาห์ ago
by วัดใหญ่ชัยมงคล
ไม่มีข้อมูล
ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา 0 7 ปี 9 สัปดาห์ ago
by วัดใหญ่ชัยมงคล
ไม่มีข้อมูล
วัดป่าศรีถาวร-พิษณุโลกขอเชิญบวชเนกขัมมะเนื่องในวันมาฆบูชา 0 7 ปี 10 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
ไม่มีข้อมูล
กำหนดการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและปฏิบัติธรรม วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย จ.กาฬสินธุ์ (๑๗ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔) 0 7 ปี 12 สัปดาห์ ago
by nonkub
ไม่มีข้อมูล