ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่องเรียงไอคอนตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้าย
10 – 12 สค. 55 วันแม่ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน 0 5 ปี 40 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
1–5 สค.55 วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา เชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน 0 5 ปี 40 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
26–30 ตค.55 วันออกพรรษา ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน 0 5 ปี 29 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
5 – 9 ธ.ค. 55 วันพ่อ ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน http://watbangphan.org 0 5 ปี 22 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
[เลื่อนไปไม่มีกำหนด] พิธีทำบุญประเทศ เพิ่มพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นมหันตภัย ๑๗๐ ล้านดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 1 6 ปี 24 สัปดาห์ ago
by พระณัฐวัฒน์ กตทีโป
6 ปี 24 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
กฐินสามัคคีปี ๒๕๕๔ (วัดป่าศรีถาวร จังหวัดพิษณุโลก) 1 6 ปี 37 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
6 ปี 36 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
กำหนดการทอดกฐินวัดป่าศรีถาวร-จังหวัดพิษณุโลก 0 7 ปี 30 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
ไม่มีข้อมูล
กำหนดการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและปฏิบัติธรรม วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย จ.กาฬสินธุ์ (๑๗ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔) 0 7 ปี 12 สัปดาห์ ago
by nonkub
ไม่มีข้อมูล
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้าง "พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง" 0 5 ปี 13 สัปดาห์ ago
by phutakham
ไม่มีข้อมูล
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบารมี พระกรรมฐาน ๑๑๙ รูป 0 7 ปี 27 สัปดาห์ ago
by takmomk
ไม่มีข้อมูล
ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่ วัดบางพาน สิงห์บุรี 0 6 ปี 12 สัปดาห์ ago
by sapan2554
ไม่มีข้อมูล
ข่าวดี สำหรับวัดและโรงเรียนที่ต้องการมีเว็บไซต์ 0 7 ปี 19 สัปดาห์ ago
by pitee
ไม่มีข้อมูล
งานทำบุญคล้ายวันเกิด พระธรรมเสนานี และเททองหล่อพระกริ่งนวมงคล 0 6 ปี 16 สัปดาห์ ago
by admin
ไม่มีข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม ประจำปี 2554 2 7 ปี 20 สัปดาห์ ago
by ต้นโพธิ์ต้นไทร
5 ปี 21 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร 0 2 ปี 40 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
ปฏิบัติธรรมแก้กรรมแนวทางพุทธ 1 7 ปี 28 สัปดาห์ ago
by cqukhiran
7 ปี 28 สัปดาห์ ago
by cqukhiran
ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา 0 7 ปี 10 สัปดาห์ ago
by วัดใหญ่ชัยมงคล
ไม่มีข้อมูล
มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๒๕ (๑๑-๑๙ ก.พ ๒๕๕๔) เดินธุดงค์ ๙๑ กม.และร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา 0 7 ปี 14 สัปดาห์ ago
by watpamafai
ไม่มีข้อมูล
มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ 0 3 ปี 27 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ 0 3 ปี 27 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ 0 3 ปี 27 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล
รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา - ปริญญาตรี-โท (มจร., มมร.) ,- น.ธ.เอก หรือ ป.ธ.3 ขึ้นไป 0 3 ปี 28 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ไม่มีข้อมูล
รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา -น.ธ.ตรี ขึ้นไป 0 3 ปี 28 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ไม่มีข้อมูล
รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา -มัคทายก, ไวยาวัจกร 0 3 ปี 28 สัปดาห์ ago
by อาคันตุกะ
ไม่มีข้อมูล
ร่วมสร้างพระประจำวัน ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร 0 3 ปี 44 สัปดาห์ ago
by วัดดุสิดาราม
ไม่มีข้อมูล