กฐินสามัคคีปี ๒๕๕๔ (วัดป่าศรีถาวร จังหวัดพิษณุโลก)

กำหนดการทอดกฐินปี  ๒๕๕๔

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑. วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาร​าม สมุทรปราการ
๒. วัดอุดมธรรมโปษะกฤษณะวราราม​ ทวีวัฒนา กทม.
๓. วัดป่าศรีถาวร (วัดเฉลิมพระเกียรติ) บางแก้วฟ้า
๔. ธุดงคสถานสงวน-ฉันทนี นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑. วัดป่าศรีถาวรอยุธยา
๒. ธุดงคสถานเขาหมี กาญจนบุรี
๓. ธุดงคสถานห้วยองคต กาญจนบุรี
๔. วัดป่าศรีถาวรวังตาว น่าน

วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑. วัดถาวรวนาราม จันทบุรี
๒. สำนักสงฆ์ศรีถาวรชัยพัฒนา สระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑. วัดป่าศรีถาวรนิมิต นครนายก
๒. ธุดงคสถานศรีถาวรนิมิต นครนายก
๓. วัดเนรัญชราวาส เมืองคยา อินเดีย

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑. วัดเขาช้างฟุบถาวรวนาราม นครสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑. วัดป่าศรีถาวร (กม. ๒๐) พิษณุโลก
๒. วัดอภัยสุพรรณภูมิ (ดงตาก้อน) พิษณุโลก
๓. สำนักสงฆ์ศรีถาวร ชนแดน เพชรบูรณ์
๔. วัดระนองถาวรวนาราม ระนอง
๕. วัดป่าศรีถาวรฮิวส์ตัน เท็กซัส อเมริกา

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑. วัดบ้านโนนศิลาเลิงกาฬสินธุ์
๒. วัดบ้านหนองคู กาฬสินธุ์
๓. วัดป่าศรีถาวรมุกดาหาร
๔. วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก อเมริกา
๕. กฐินสมทบวัดต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๓ วัด

มหากุศลแห่งพระพุทธศาสนาโดย
มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา
มูลนิธิถาวร จิตฺตถาวโร-วงศ์มาลัย
สมาคมเทิดทูนพระรัตนตรัย
ชมรมรักษาและส่งเสริม พระพุทธศาสนา
และคณะศิษย์พระราชพิพัฒนาทร
​ (ถาวร จิตฺตถาวโร)
ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่ว
​มเดินทางไปทอดกฐินสามัคคี ติดต่อร่วมบุญและสอบถามกำหน​ดการเดินทางโทร ๐๒-๒๕๒๕๔๖๕ ต่อ ๑๑๗

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญกฐินกับทางวัดป่าศรีถาวร (กม. ๒๐)   ต. หนองพระ  อ. วังทอง  จ. พิษณุโลก  ในวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔

รูปภาพของ อาคันตุกะ

เนื่องด้วยวัดศรีเตี้ย ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ยังไม่มีสาธุชนท่านใดรับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในปี 2554 นี้ จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐิน โดยสามารถติดต่อท่านเจ้าอาวาสโดยตรง โทร. 0818831147