วัดดุสิดาราม วรวิหาร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรม