วัดป่าหนองหลุบ เชิญปฏิบัติธรรม ในวันมาฆะบูชารำลึก

เนื่องในวันมาฆะบูชารำลึก วัดป่าหนองหลุบ ขอนแก่น

ขอเชิญญาติโยมผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม  4-8 มีนาคม 2555 นี้