วันเสาร์เข้าวัด ที่ ลานธรรม ลานปัญญา ณ.วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า วันเสาร์เข้าวัด

ที่ ลานธรรม ลานปัญญา ณ.วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
681 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร:  043-237756 หรือ ติดต่อสอบถาม 081-8427208
http://www.watsrijan.com , Email : info@watsrijan.com