เชิญร่วมปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร