1–5 สค.55 วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา เชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน

         1 –5 สค.  55  เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ขอเชิญปฏิบัติธรรม  เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ที่  วัดบางพาน  อ. เมือง  จ.สิงห์บุรี ( ตามเขตปกครองสงฆ์ ขึ้นกับ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี )  
     
           ดูรายละเอียดได้ที่  http://watbangphan.org       โทร 086 - 3077955