10 – 12 สค. 55 วันแม่ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน

10 –12 สค.  55  วันแม่  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม  เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ที่  วัดบางพาน  อ. เมือง  จ.สิงห์บุรี ( ตามเขตปกครองสงฆ์ ขึ้นกับ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี )  
     
           ดูรายละเอียดได้ที่  http://watbangphan.org      โทร  086-3077955
    
วันแม่  12 สค. 55  ขอเชิญร่วมงานทำบุญอายุ  แม่ชีพันธ์ทิพย์   เหมะกรม ณ ศาลาการเปรียญ  วัดบางพาน   โดยมีกำหนดการดังนี้
 10.00 น.  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  10  รูป  เจริญพระพุทธมนต์
 11.00 น.  ถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์
 12.00 น.  รดน้ำแม่ชี
              -  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน