ภาษาอังกฤษวัดป่าน้ำโจน

(ธรรมยุต)
ต.พันชาลี  อ.วังทอง  พิษณุโลก 65130
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์อังคาร อคฺคธมฺโม เจ้าอาวาส
 


วัดห้วยโรง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.เกาะโพธิ์  อ.ปากพลี  นครนายก 26130
เจ้าสำนัก: พระครูโสภณชัยวงศ์ (เสน่ห์ ชยวํโส - ล้อมวงศ์) จอว.
 


วัดหนองหัวฟาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 38 (มหานิกาย)
ต.หนองหัวฟาน  อ.ขามสะแกแสง  นครราชสีมา 30290
เจ้าสำนัก: พระมหาประกอบ ปภงฺกโร
 


วัดพระธาตุศรีจอมทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.บ้านหลวง  อ.จอมทอง  เชียงใหม่ 50160
เจ้าสำนัก: พระเทพสิทธาจารย์
 


เสถียรธรรมสถาน

ต.จระเข้บัว  อ.ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230
เจ้าสำนัก: แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
 


วัดธารน้ำไหล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.เลม็ด  อ.ไชยา  สุราษฎร์ธานี 84110
เจ้าสำนัก: พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)
 


วัดธรรมมงคล

(ธรรมยุต)
ต.บางจาก  อ.พระโขนง  กรุงเทพฯ 10260
เจ้าสำนัก: พระเทพเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)
 


วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.แพงพวย  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
เจ้าสำนัก: พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) จร.
 


วัดอ่างทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.อ่างทอง  อ.ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์ 77130
เจ้าสำนัก: พระครูประกิตสังวรคุณ (สำรวม นิสฺโภ-โพธิ์ทองสุข) จอว., รจอ.ทับสะแก
 


วัดเขาโบสถ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.กำเนิดนพคุณ  อ.บางสะพาน  ประจวบคีรีขันธ์ 77140
เจ้าสำนัก: พระราชสิทธิญาณ (จอ)