ดูจิตวัดป่าธรรมอุทยาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 38 (มหานิกาย)
ต.สำราญ  อ.เมือง  ขอนแก่น 40000
เจ้าสำนัก: พระอธิการศิลป์ชัย กนฺตสีโล
 


อาศรมมาตา

ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  นครราชสีมา 30150
เจ้าสำนัก: อุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์
 


วัตรทรงธรรมกัลยาณี

()
ต.พระประโทน  อ.เมือง  นครปฐม 73000
เจ้าสำนัก: ภิกษุณีธัมมนันทา (รศ. ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)
 


สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง

ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  ราชบุรี 70000
เจ้าสำนัก: อุบาสิกาละมัย จุลคำภา