พองยุบวัดขุนก้อง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.นางรอง  อ.นางรอง  บุรีรัมย์ 31110
เจ้าสำนัก: พระครูประสิทธิ์ธรรมวัฒน์ (ประกอบ จกฺกวโร) จอว., จต.นางรอง
 


วัดบึงกระดาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 9 (มหานิกาย)
ต.บ้านป่า  อ.เมือง  พิษณุโลก 65000
เจ้าสำนัก: พระครูเกษมวาปีพิสัย จร., จต.ดอนทอง เขต 1
 


วัดตาลเอน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.ตาลเอน  อ.บางปะหัน  อยุธยา 13220
เจ้าสำนัก: พระสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท
 


วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: พระโพธิรังษี
 


วัดแดนสงบอาสภาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 59 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง   อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาวิสิฐ (ศรีสิวรรณ สิริสุวณฺโณ) จอว.
 


สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์

ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ ประธานและผู้ดูแล
 


บ้านพาณิชย์กุล

ต.แขวงบางขุนเทียน  อ.เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150
เจ้าสำนัก: คุณไพโรจน์ - คุณดวงใจ พาณิชย์กุล
 


วัดดุสิดาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 47 (มหานิกาย)
ต.อรุณอัมรินทร์  อ.บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ 10700
เจ้าสำนัก: พระราชวรมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต) จอว. รอง จภ.16
 


สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ทุ่งโพธิ์

ต.ทุ่งโพธิ์  อ.นาดี  ปราจีนบุรี 25220
เจ้าสำนัก: แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์
 


วัดห้วยโรง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.เกาะโพธิ์  อ.ปากพลี  นครนายก 26130
เจ้าสำนัก: พระครูโสภณชัยวงศ์ (เสน่ห์ ชยวํโส - ล้อมวงศ์) จอว.