พองยุบวัดห้วยยางดง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.โคกเครือ  อ.หนองกุงศรี  กาฬสินธุ์ 46220
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรจิรธรรม (เจียม จิรธมฺโม-สามเมือง) จอว.
 


วัดโคกเครือ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.โคกเครือ  อ.หนองกุงศรี  กาฬสินธุ์ 46220
เจ้าสำนัก: พระครูอุดมสิริวัฒน์
 


วัดชัยศรี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.วังชัย  อ.น้ำพอง  ขอนแก่น 40140
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรสิริสาร
 


วัดป่าชัยมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.หนองโก  อ.กระนวน  ขอนแก่น 40170
เจ้าสำนัก: พระครูวิมลสารกิจ (สาย จนฺทปญฺโญ-นครศรี) จอว., ที่ปรึกษา จอ.กระนวน
 


วัดศรีบุรีรตนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  สระบุรี 18000
เจ้าสำนัก: พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร) จอว., ที่ปรึกษา จจ.สระบุรี
 


วัดเขาพระ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.บ้านป่า  อ.แก่งคอย  สระบุรี 18110
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาวรคุณ จอว.,รอง จอ.แก่งคอย
 


วัดสวนมะม่วง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.บ้านงิ้ว  อ.สามโคก  ปทุมธานี 12160
เจ้าสำนัก: พระสมุห์สังวาลย์ จนฺทวณฺโณ (อ.เดือน) จอว.
 


วัดพิชยญาติการาม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 33 (มหานิกาย)
ต.คลองสาน  อ.คลองสาน  กรุงเทพฯ 10600
เจ้าสำนัก: สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) จล., จญ.หนกลาง, กก.มส.
 


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.พระบรมมหาราชวัง  อ.พระนคร  กรุงเทพฯ 10200
เจ้าสำนัก: พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) ป.ธ.5 จอว. เจ้าคณะ กทม.
 


วัดอินทรวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  บุรีรัมย์ 31000
เจ้าสำนัก: พระครูอินทวนานุรักษ์ (สมัย สีลโชโต) จอว., รจอ.เมือง