พองยุบวัดพระพุทธบาทเขากระโดง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.เสม็ด  อ.เมือง  บุรีรัมย์ 31000
เจ้าสำนัก: พระครูสัจจานุรักษ์
 


วัดห้วยทรายใต้

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  เพชรบุรี 76120
เจ้าสำนัก: พระครูฌานวัชราภรณ์ (ห่วย จกฺกวโร) จร., จอ.ชะอำ
 


วัดน้ำบ่อหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.น้ำบ่อหลวง  อ.สันป่าตอง  เชียงใหม่ 50120
เจ้าสำนัก: พระครูธรรมาภิรม (อินตา วรธมฺโม) จร., จอ.สันป่าตอง
 


วัดสระไม้แดง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.แพรกศรีราชา  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
เจ้าสำนัก: พระครูศีลพัฒนชัย (เบิ้ย จนฺทสีโล) จอว.
 


วัดบางแก้ว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.บางแก้ว  อ.เมือง  ฉะเชิงเทรา 24000
เจ้าสำนัก: พระครูรัตนพรหมคุณ (โกวิทย์ สุตธโช) จอว., จต.
 


วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  ลำปาง 52000
เจ้าสำนัก: พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม) จล.,จจ.
 


วัดโยธินประดิษฐ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการ แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.สำโรง  อ.พระประแดง  สมุทรปราการ 10130
เจ้าสำนัก: พระโสภณธรรมาภิรม (แสวง ปญฺญาภรโณ) จอว. จต.สำโรงใต้
 


สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ

ต.ถนนขาด  อ.เมือง  นครปฐม 73000
เจ้าสำนัก: แม่ชีกาญจพร น้อยพจนา