พุทโธวัดป่าเครือวัลย์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 4 (ธรรมยุต)
ต.ดงลิง  อ.กมลาไสย  กาฬสินธุ์ 46130
เจ้าสำนัก: พระครูกมลาสยคุณ (โสภา ธมฺมิโก-หัดประกอบ) จอ.(ธ)
 


วัดนามะตูม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.นามะตูม  อ.พนัสนิคม  ชลบุรี 20140
เจ้าสำนัก: พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (ขวัญชัย ธมฺมวโร) จอว., จต.นามะตูม
 


วัดโคกโตนด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 2 (มหานิกาย)
ต.ห้วยกรด  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
เจ้าสำนัก: พระใบฎีกาบุญเลิศ ธมฺมวีโร จอว.
 


วัดสระไม้แดง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.แพรกศรีราชา  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
เจ้าสำนัก: พระครูศีลพัฒนชัย (เบิ้ย จนฺทสีโล) จอว.
 


วัดไทรงาม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ไทรงาม  อ.ไทรงาม  กำแพงเพชร 62150
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์สง่า อุฏฺฐาโน
 


วัดควนกาหลง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสตูล แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง  สตูล 91130
เจ้าสำนัก: พระธรรมธรประเสริฐ ปุญฺญโชโต-สุขเกื้อ จร.
 


วัดโสมนัสวิหาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.วัดโสมนัสวิหาร  อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ 10100
เจ้าสำนัก: พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) จภ.16-17-18