พุทโธวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.คำบง  อ.ห้วยผึ้ง  กาฬสินธุ์ 46240
เจ้าสำนัก: พระครูภัทรโพธิคุณ (เทียง ภทฺทวโร) จอว., รจอ.ห้วยผึ้ง
 


วัดแม่ปะดอย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.แม่ปะ  อ.เถิน  ลำปาง 52160
เจ้าสำนัก: พระครูพิศาลบวรกิจ จอว., จต.แม่ปะ
 


วัดสามผาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.สองพี่น้อง  อ.ท่าใหม่  จันทบุรี 22120
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ (จรูญ พุทฺธสโร) จอว., จอ.ท่าใหม่
 


วัดอ้ออีเขียว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.กรับใหญ่  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 70190
เจ้าสำนัก: พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) จอว., จต.กรับใหญ่
 


วัดประชารังสรรค์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.ท่าผา  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี 70190
เจ้าสำนัก: พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร อาจิตปุญโญ)
 


วัดท่าสะอ้าน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.ท่าสะอ้าน  อ.บางปะกง  ฉะเชิงเทรา 24300
เจ้าสำนัก: พระราชมงคลรังษี (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) รก.จอว., จอ.บางปะกง
 


วัดธงหงษ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยอง แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.กะเฉด  อ.เมือง  ระยอง 21100
เจ้าสำนัก: พระครูวุฒิธรรมรัต (คอย วุฑฺฒิธมฺโม) จอว., จต.กะเฉด
 


วัดตะโม่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  พิษณุโลก 65140
เจ้าสำนัก: พระครูวรธรรมานุยุต (สุวรรณ ฐานธมฺโม) จร., จต.บึงกอก
 


วัดป่าคายวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.ท่าหมื่นราม  อ.วังทอง  พิษณุโลก 65130
เจ้าสำนัก: พระครูธีรพงษ์ ชีวสุทฺโธ จร.
 


วัดพงป่าหวาย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 16 (มหานิกาย)
ต.ปงป่าหวาย  อ.เด่นชัย  แพร่ 54110
เจ้าสำนัก: พระครูสุธรรมกิตติวงศ์ จอว., จอ.เด่นชัย