พุทโธวัดแม่ปาง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่งที่ 3 (ธรรมยุต)
ต.สันติคีรี  อ.แม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 58120
เจ้าสำนัก: พระครูประสิทธิคณารักษ์ จร. จอ.
 


วัดนิพเพธพลาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.แพด  อ.คำตากล้า  สกลนคร 47250
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
 


วัดป่าศรีถาวร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.หนองพระ  อ.วังทอง  พิษณุโลก 65130
เจ้าสำนัก: พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี นนฺทจิตฺโต)
 


วัดป่าบนเนิน

(ธรรมยุต)
ต.ลานหอย  อ.บ้านด่านลานหอย  สุโขทัย 64140
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์อุดร ฐิตธมฺโม จต.เมืองเก่า
 


วัดป่ามณีกาญจน์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ศาลากลาง  อ.บางกรวย  นนทบุรี 11130
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสํวโร จอว.
 


วัดหินหมากเป้ง

(ธรรมยุต)
ต.พระพุทธบาท  อ.ศรีเชียงใหม่  หนองคาย 43130
เจ้าสำนัก: พระอธิการพิชิต ชิตมาโร
 


วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: พระโพธิรังษี
 


วัดพุทโธธัมมธโร

(ธรรมยุต)
ต.โชคชัย  อ.นิคมคำสร้อย  มุกดาหาร 49110
เจ้าสำนัก: พระเทพสิทธิโมลี (สมพงษ์ ขนุติโก)
 


ที่พักสงฆ์สวนทิพย์

()
ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
เจ้าสำนัก: หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ประธานสงฆ์
 


วัดป่าผาเจริญ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 3 (ธรรมยุต)
ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง  เลย 42130
เจ้าสำนัก: พระปิยทัสสี (สมพร ฐานยุตโต) จอว. รจจ.เลย