พุทโธวัดหนองมะกอก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.หนองยาง  อ.หนองฉาง  อุทัยธานี 61110
เจ้าสำนัก: พระครูอุทัยสุตกิจ (สุรเดช ฐานุตฺตโร-ชิดถุง) จอว.
 


วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.ลำภู  อ.เมือง  นราธิวาส 96000
เจ้าสำนัก: พระครูประภัสสรสิริคุณ (กระจ่าง กตปุญฺโญ) จอว.
 


วัดพระนอน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 8 (มหานิกาย)
ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม  เชียงใหม่ 50180
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์
 


วัดป่าหนองขาม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้ว แห่งที่ 6 (มหานิกาย)
ต.แซร์ออ  อ.วัฒนานคร  สระแก้ว 27160
เจ้าสำนัก: พระอธิการสุนทร กนฺตสีโล
 


วัดป่ากลางโนนภู่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 13 (ธรรมยุต)
ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  สกลนคร 47130
เจ้าสำนัก: พระอธิการชัยวัฒน์ ฐิจญาโณ จอว.
 


วัดประชาบำรุง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ตลาด  อ.เมือง  มหาสารคาม 44000
เจ้าสำนัก: พระครูโกวิทปริยัติกิจ จอว., จอ.โกสุมพิสัย-เชียงยืน (ธ)
 


วัดอุดมรัตนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 6 (ธรรมยุต)
ต.อากาศ  อ.อากาศอำนวย  สกลนคร 47170
เจ้าสำนัก: พระอธิการดอนสวรรค์ ฐิตสีโล จอว.
 


วัดสำโรงน้อย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.หนองสนิท  อ.จอมพระ  สุรินทร์ 32180
เจ้าสำนัก: พระมหาสวัสดิ์ ฐิติญาโณ จร., จต.
 


วัดป่าพันชนะ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 34 (มหานิกาย)
ต.พันชนะ  อ.ด่านขุนทด  นครราชสีมา 30210
เจ้าสำนัก: พระอธิการสุทธิ อิสฺสโร จอว.
 


วัดยองแยง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 32 (มหานิกาย)
ต.หนองระเวียง  อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (สำเรียง พนฺธมุตโต-เพชรราม) จอว., รจต.หนองระเวียง