อานาปานสติวัดป่าผาเจริญ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 3 (ธรรมยุต)
ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง  เลย 42130
เจ้าสำนัก: พระปิยทัสสี (สมพร ฐานยุตโต) จอว. รจจ.เลย
 


วัดถ้ำสุวรรณภูผา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยอง แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.เขาน้อย  อ.เขาชะเมา  ระยอง 21110
เจ้าสำนัก: พระปลัดสมพงษ์ ธมฺมวิริโย-เจริญศรี จอว., จต.ชำฆ้อ-เขาน้อย
 


วัดสำเภาทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยอง แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.เพ  อ.เมือง  ระยอง 21600
เจ้าสำนัก: พระครูโอภาสบุญวัฒน์
 


วัดสังฆทาน

(มหานิกาย)
ต.บางไผ่  อ.เมือง  นนทบุรี 11000
เจ้าสำนัก: หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
 


วัดหนองหัวฟาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 38 (มหานิกาย)
ต.หนองหัวฟาน  อ.ขามสะแกแสง  นครราชสีมา 30290
เจ้าสำนัก: พระมหาประกอบ ปภงฺกโร
 


วัดหนองปรือ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 46 (มหานิกาย)
ต.บ้านแปรง  อ.ด่านขุนทด  นครราชสีมา 36220
เจ้าสำนัก: พระมหารุ่งเรือง ขนฺติสโห จอว.
 


วัดแสนเมืองมา

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.หย่วน  อ.เชียงคำ  พะเยา 56110
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรวุฒิสาร (อารีย์ กลฺยาณธมฺโม) จต.หย่วน
 


อาศรมมาตา

ต.ภูหลวง  อ.ปักธงชัย  นครราชสีมา 30150
เจ้าสำนัก: อุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์
 


ธรรมสถานวิจันท์โล

ต.โคกสลุง  อ.พัฒนานิคม  ลพบุรี 15140
 


วัดคลองตาลอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 20 (มหานิกาย)
ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  นครราชสีมา 30130
เจ้าสำนัก: พระครูโชติวัตรวิมล (สมัย สมโย) จร., จต.ขนงพระ เขต 2