อานาปานสติวัดหนองป่าพง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.โนนผึ้ง  อ.วารินชำราบ  อุบลราชธานี 34190
เจ้าสำนัก: พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
 


สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม

()
ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  เพชรบุรี 76000
เจ้าสำนัก: หลวงพ่อกันตสิริ
 


วัดสุนันทวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.ไทรโยค  อ.ไทรโยค  กาญจนบุรี 71150
เจ้าสำนัก: พระอธิการมิตซูโอะ คเวสโก
 


เสถียรธรรมสถาน

ต.จระเข้บัว  อ.ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230
เจ้าสำนัก: แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
 


วัดธารน้ำไหล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.เลม็ด  อ.ไชยา  สุราษฎร์ธานี 84110
เจ้าสำนัก: พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)
 


วัดอ่างทอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.อ่างทอง  อ.ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์ 77130
เจ้าสำนัก: พระครูประกิตสังวรคุณ (สำรวม นิสฺโภ-โพธิ์ทองสุข) จอว., รจอ.ทับสะแก
 


วัดหนองหมี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 27 (มหานิกาย)
ต.ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง  ราชบุรี 70180
เจ้าสำนัก: พระครูจริยธรรมานุรักษ์ จอว. จอ.สวนผึ้ง
 


วัดป่าบ้านพลัง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.นาฝาย  อ.เมือง  ชัยภูมิ 36000
เจ้าสำนัก: พระครูสุนทรกิตติคุณ (จรูญ ปริมุตฺโต) จอว., จต.นาฝาย
 


วัดหนองมะกอก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 11 (มหานิกาย)
ต.หนองยาง  อ.หนองฉาง  อุทัยธานี 61110
เจ้าสำนัก: พระครูอุทัยสุตกิจ (สุรเดช ฐานุตฺตโร-ชิดถุง) จอว.
 


วัดหนองเป็ดก่า

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.หนองกระทุ่ม  อ.ทัพทัน  อุทัยธานี 61120
เจ้าสำนัก: พระธิติ ฐิตสํวโร รก.