วัดท่าพระเจริญพรต


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 4
ต.บ้านมะเกลือ  อ.เมือง  นครสวรรค์ 60000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูนิวาสธรรมสุนทร (สุนทร ขนฺติโก) จอว., จอ.ชุมตาบง

 

 

สำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ มีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะป่ามะขาม ที่ใช้ในการจัดอบรมอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุ มาตั้งแต่ในอดีต เป็นต้นไม้สูง ให้ร่มเงา บรรยากาศร่มเย็นสบาย
สถานที่พัก ทางสำนักใช้ศาลาการเปรียญทั้งใหม่และเก่า ตามจำนวนของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  ห้องน้ำห้องสุขา แยกสำหรับชายและหญิง
มีพระวิปัสสนาจารย์ ที่ผ่านการอบรม จำนวน 5 รูป เป็นอาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรม
พระวิปัสสนาจารย์

     พระประเสริฐ อิสฺสโร                พระเพียงใจ วรธมฺโม            พระพนมเทียร ปุญฺญชาโต
       084-181-7382                        083-518-3249                      087-197-5356
 อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา           พระวิปัสสนาจารย์                พระวิปัสสนาจารย์
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

พระครูนิกรกิจจานุกูล (วันชัย สีลวฑฺฒโน) 084-049-5941
 

 

การอบรม

หลักการสอน จะเน้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การบรรยายธรรม การทำวัตรสวดมนต์เพื่อพัฒนาสติปัญญา

กิจกรรมหลักที่ทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำ มีดังนี้

มีการถือศีลอุโบสถ การอบรมบรรยายธรรม การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การทดสอบอารมณ์กรรมฐาน การทำวัตรสวดมนต์แปลทั้งเช้าและเย็น การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 1. วันมาฆบูชา 
 2. วันวิสาขบูชา 
 3. วันอาสาฬหบูชา
 4. วันแม่แห่งชาติ
 5. วันพ่อแห่งชาติ
 6. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน มีการอบรมบรรยายธรรมในเรื่องพุทธประวัติเบื้องต้น ธรรมะนวโกวาท ศาสนาพิธีเบื้องต้น ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วย

ระเบียบปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรม ควรทราบ

เนืื่องด้วยการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ เป็นโครงการของสำนักงานพระรพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดท่าพระเจริญพรต เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติ จึงขอวางระเบียบปฏิบัิติในการฝึกอบรม ดังนี้

 • ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พึงมีศรัทธาและความเพียรให้มั่นคง แน่วแน่
 • ขอให้อยู่แบบผู้ปฏิบัติธรรม สันโดษ เรียบง่าย รู้จักประมาณในการบริโภค นอนพอประมาณ ทำความเพียรให้มาก
 • ขอให้สำรวมกาย วาจา ใจ และสำรวมอินทรีย์ 6 ทุกอิริยาบถ ไม่พูดคุยสังสรรค์กับผู้ปฏิบัติด้วยกัน หรือคนภายนอก
 • ขอให้รักษาความสะอาด ที่พัก ของใช้ส่วนตัวหรือของวัด และห้องสุขา เป็นต้น
 • ขอให้แต่งตัวให้เรียบร้อย ในขณะปฏิบัติกรรมฐาน เว้นแต่เวลาพักผ่อนหลับนอน
 • ห้ามสูบบุหรี่ และสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • ห้ามจับกลุ่มคุยกัน หรือพูดเสียงดัง
 • ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ หรือฟังวิทยุ
 • ห้ามออกนอกวัด หากจำเป็นจะซื้อสิ่งของ หรือยาให้บอกเจ้าหน้าที่ บริการซื้อให้
 • ขอให้เข้าห้องประชุม ไปปฏิบัติธรรม หรือไปรับประทานอาหาร ตามกำหนดเวลาในตารางอบรม
 • ขอให้เคารพ เชื่อฟัง พระอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติธรรม ทำตัวเหมือนกับนักเรียนที่ดี
 • ขณะสอบอารมณ์ ขอให้เล่าอารมณ์ตามความเป็นจริงทั้งที่ดีและไม่ดี ให้พระอาจารย์ฟัง เพื่อที่พระอาจารย์ จะได้แก้อารมณ์ได้ถูกต้อง

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 28 ม.5   ตำบล: บ้านมะเกลือ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์: 60000
โทร.: 05-620-7210, 05-620-7211
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แผนที่เดินทางไปวัดท่าพระเจริญพรต

แผนที่โดยสังเขป

แผนที่ภายในวัดท่าพระเจริญพรต

รายละเอียดการเดินทาง

วัดท่าพระเจริญพรต อยู่ใกล้ตัวเมือง เมื่อมาถึงกลางเมืองนครสวรรค์ ใช้เส้นทางเอเชีย นครสวรรค์-พิษณุโลก ข้ามสะพานแม่น้ำปิง แล้วไปประมาณ 7 ก.ม. ถึงทางแยกไปอำเภอเก้าเลี้ยว ให้เลี้ยวซ้าย มาประมาณ 8 ก.ม. ก็จะถึงทาง เลี้ยวซ้าย เข้าวัดท่าพระเจริญพรต ซึ่งติดกับป้อมยามตำรวจ ประจำตำบลบ้านมะเกลือ ที่สังเกตจะเจอโรงงานน้ำตาลรวมผล ก่อนถึงป้อมยามตำรวจ

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0184]