วัดศรีบุรีรตนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 1
ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  สระบุรี 18000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชเมธากร (ทองย้อย โชติวโร) จอว., ที่ปรึกษา จจ.สระบุรี

วัดศรีบุรีรตนาราม ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา โดยได้จัดสร้างอาคารที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม โรงครัว ห้องน้ำห้องสุขา เครื่องสาธารณูปโภค ถนนทางเดิน ปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ อย่างเหมาะสมและเพียงพอสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีความสะอาดและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ถนนและทางเท้าภายในสำนักปฏิบัติธรรมฯ เป็นถนนคอนกรีต เชื่อมโยงถึงทุกพื้นที่ใช้สอย  มีไฟส่องสว่างยามค่ำคืนตลอดเส้นทาง  ร่มรื่นภายใต้ร่มไม้ซึ่งมีครอบคลุมทั่วบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมฯ ใช้เป็นทางเดินจงกรมหรือเดินภาวนาได้อย่างดี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการประสานงาน

 • พระมหาสมควร ญาณวีโร  โทร.089-086-6049

 

การอบรม

รายละเอียดการอบรม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี แห่งที่ 1 (ศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี วัดศรีบุรีรตนาราม)  ได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมที่เป็นโครงการสำคัญประจำปี  5 โครงการ คือ

 1. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
 2. โครงการบวชเนกขัมมจารีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันอัฎฐมีบูชา
 3. โครงการบวชเนกขัมมจารีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 4. โครงการบวชเนกขัมมจารีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราชา
 5. โครงการบวชเนกขัมมจารีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

กฎระเบียบของสำนักปฏิบัติธรรมฯ

 1. ต้องเคารพสถานที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักปฏิบัติธรรมฯ อย่างเคร่งครัด
 2. ต้องช่วยกันประหยัด ไฟฟ้า น้ำประปา เมื่อเลิกใช้ต้องปิดให้เรียบร้อย
 3. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
 4. ห้ามพกพาอาวุธ หรือสิ่งที่ผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
 5. ห้ามดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด และเล่นการพนันทุกชนิด
 6. ห้ามส่งเสียงดัง หรือทำการอื่นใดเป็นการรบกวนผู้อื่น
 7. ห้ามเคลื่อนย้ายที่นอน หมอน ออกนอกห้อง ต้องดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ชำรุดสูญหาย
 8. ห้ามขีดเขียน หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดคราบสกปรกบนฝาผนังห้อง
 9. ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องนอน
 10. ไม่เก็บของมีค่าไว้ในห้องนอน
 11. ถอดรองเท้าก่อนขึ้นกุฎิที่พัก และเรียงไว้ที่ด้านข้างของบันไดทางขึ้น

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 64 ซ.1 ถ.เทศบาล 4   ตำบล: ปากเพรียว   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: สระบุรี   รหัสไปรษณีย์: 18000
โทร.: 03-631-7048, 089-086-6049
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทางรถส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ วิ่งรถไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน เข้าตัวเมืองสระบุรี  ข้ามสะพานแม่น้ำป่าสัก  วิ่งรถเลยสามแยกทางเข้าโรงพยาบาลสระบุรี ไปประมาณ 250 เมตร จะเห็นสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ทางซ้ายมือ   อีกฝั่งทางที่อยู่ตรงกันข้ามเป็นทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี  มีป้ายบอกตรงทางเข้าว่าสนามไดร์ฟวิ่งกอล์ฟโดย ให้กลับรถข้างหน้าเลยปั๊มน้ำมันปิโตรนัส

การเดินรถโดยสารประจำทาง

ให้ลงรถที่ บขส.สระบุรี  ต่อรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างราคา ประมาณ 30 บาท

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0270]