วัดไทรงาม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 1
ต.ไทรงาม  อ.ไทรงาม  กำแพงเพชร 62150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสังฆรักษ์สง่า อุฏฺฐาโน


วัดไทรงาม (วัดป่า) ได้ประกาศตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้อง โดยกรมการศาสนา ในปี 2532  พระอาจารย์สง่า อุฏฺฐาโน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  ได้ยึดหลักปฏิบัติทีได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์สายวัดป่า ได้พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง  ศรัทธาญาติโยมที่มีต่อวัดป่าไทรงามเพิ่มมากขึ้นทุกปี ด้วยพลังแห่งศรัทธา ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกๆฝ่าย  จึงทำให้วัดป่าไทรงาม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ที่ผู้ได้มาเยือนแล้วจะเพิ่มความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
(เนื่องจากพระอาจารย์ละมาย มีภารกิจต้องสร้างวัดอีกแห่งหนึ่งจึงได้มอบหมายให้พระอาจารย์สง่า อุฏฐาโน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เป็นผู้สานงานต่อจากท่านพระอธิการสง่า อุฏฐาโน)
วัดปฏิบัติแบบพุทโธ แนวทางหลวงปูเสาร์-หลวงปู่มั่น

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 393 ม.4   ตำบล: ไทรงาม   อำเภอ: ไทรงาม   จังหวัด: กำแพงเพชร   รหัสไปรษณีย์: 62150
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.watpasaingam.com/
อีเมล: watpasaingam@gmail.com
เฟซบุค: วัดป่าไทรงาม
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0046]