วัดเทพบุตร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 25
ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  ชลบุรี 20150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสังฆรักษ์ชัยวัตร อาภาธโร

........

 

การอบรม

ข้อวัตรสำหรับผู้มาปฎิบัติ ณ วัดเทพบุตร
 
04.30 น. ทำวัตรเช้า ปฎิบัติธรรม
08.30 น. เจริญเมตตาภาวนา
14.00 น. เดินจงกรม
16.00 น. ทำความสะอาด ลานธรรม ลานวัด
19.00 น. ทำวัตรเย็น ปฎิบัติธรรม, สนทนาธรรม,ตอบปัญหาธรรม, กับเจ้าอาวาสวัดเทพบุตร 
 
ปฏิทินปฎิบัติธรรมประจำปี ณ วัดเทพบุตร
  1. วิธีประพฤติวุฏฐานวิธี ปริวาสกรรม (สำหรับพระภิกษุสงฆ์) วันที่ 1 มิถุนายน และ 19 ธันวาคม ของทุกปี
  2. งานธุดงควัตร ประจำปี วันที่ 16-20 มีนาคม ของทุกปี
  3. โครงการบวชเนกขัมมะประจำปี วันที่ 12-13-14 สิงหาคม ของทุกปี
  4. โครงบวชเนกขัมมะ ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี
  5. โครงการปฏิบัติธรรมภาคค่ำ เวลา 19.00-21.00 น. ทุกวัน
  6. โครงการเปิดอบรมผู้สนใจปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน 4, การทรงอารมณ์สุกขวิปัสสโก, เมตตาภาวนา, การฝึกจิตให้มีอานุภาพ โดยกรรมฐาน และวิปัสสนา
  7. เปิดอบรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ตลอดปี

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ห้วยใหญ่   อำเภอ: บางละมุง   จังหวัด: ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์: 20150
โทร.: 03-823-9690, 085-505-9554, 089-555-4494 เจ้าอาวาส
เว็บไซต์: http://www.watthepphabud.com/ <-- dead link
อีเมล: thepphabud_555@hotmail.com
เฟซบุค: วัดเทพบุตร สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 25
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

http://thepphabud.wordpress.com/

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9024]