วัดถ้ำเขาไม้รวก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 24 (มหานิกาย)
ต.อ่างทอง  อ.ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์ 77130
เจ้าสำนัก: พระอธิการเด่นดวง ธนนาโค จอว., จต.อ่างทองเขต 2
 


วัดเขาอิติสุคโต

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 23 (มหานิกาย)
ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์ 77110
เจ้าสำนัก: พระครูบรรพตพัฒนคุณ จอว.
 

พศ.ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 83 แห่ง ปี 53

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2553 ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ศาลาปฎิบัติธรรมที่ วิทยากร บุคคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกย่องเป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา ประจำปี 2553

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว มีสำนักปฎิบัติธรรมฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น จำนวน 83 แห่ง เป็นมหานิกาย 75 แห่ง ธรรมยุต 8 แห่ง ดังนี้วัดพุทโธธัมมธโร

(ธรรมยุต)
ต.โชคชัย  อ.นิคมคำสร้อย  มุกดาหาร 49110
เจ้าสำนัก: พระเทพสิทธิโมลี (สมพงษ์ ขนุติโก)
 


สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์

ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: แม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ ประธานและผู้ดูแล
 


สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม

ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง  เชียงใหม่ 50160
เจ้าสำนัก: ภิกษุณีนันทญาณี (อดีตแม่ชีรุ้งเดือน สุวรรณ)
 


วัดสวนแก้ว

(มหานิกาย)
ต.บางเลน  อ.บางใหญ่  นนทบุรี 11140
เจ้าสำนัก: พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาส
 


บ้านพาณิชย์กุล

ต.แขวงบางขุนเทียน  อ.เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150
เจ้าสำนัก: คุณไพโรจน์ - คุณดวงใจ พาณิชย์กุล
 


หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12121
 


วัดป่ามหาปัญโญ

(มหานิกาย)
ต.สะลวง  อ.แม่ริม  เชียงใหม่ 50180
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลาเรียงไอคอน กิจกรรม จังหวัด สถานที่
11/14/2011 (ตลอดวัน) อบรมกรรมฐานหลักสูตร 7 วัน รุ่นที่ 9 ระยอง โรงแรมภูริมาศบีช แอนด์สปา
12/01/2011 (ตลอดวัน) อบรมพระกัมมัฏฐาน ปลายปี 2554 รุ่นที่ 62 ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
12/03/2011 - 09:00 วัดใหญ่ชัยมงคลเปิดรับสมัครปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ ๓ - ๕ ธ.ค. ๕๔ อยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล
12/31/2011 - 19:30 สวดมนต์ข้ามปี วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล
01/09/2012 (ตลอดวัน) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนตะวันออก นครราชสีมา วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง
03/07/2012 - 08:30 ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
05/29/2012 (ตลอดวัน) วันที่ ๒๙ พ.ค.- ๔ มิ.ย. งานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ประจำปี นครศรีธรรมราช ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา
07/19/2012 (ตลอดวัน) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 1/55 ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม