วัดมเหยงคณ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  อยุธยา 13000
เจ้าสำนัก: พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
 


วัดป่าศรีถาวร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.หนองพระ  อ.วังทอง  พิษณุโลก 65130
เจ้าสำนัก: พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี นนฺทจิตฺโต)
 


วัดป่าอัมพวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 7 (มหานิกาย)
ต.หนองรี  อ.เมือง  ชลบุรี 20000
เจ้าสำนัก: พระอธิการจันดี กนฺตสาโร
 


วัดตาลเอน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 15 (มหานิกาย)
ต.ตาลเอน  อ.บางปะหัน  อยุธยา 13220
เจ้าสำนัก: พระสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท
 


วัดป่าบนเนิน

(ธรรมยุต)
ต.ลานหอย  อ.บ้านด่านลานหอย  สุโขทัย 64140
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์อุดร ฐิตธมฺโม จต.เมืองเก่า
 


วัดหินหมากเป้ง

(ธรรมยุต)
ต.พระพุทธบาท  อ.ศรีเชียงใหม่  หนองคาย 43130
เจ้าสำนัก: พระอธิการพิชิต ชิตมาโร
 


วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 10 (มหานิกาย)
ต.เชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: พระโพธิรังษี
 


ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา

ต.ปรังเผล  อ.สังขละบุรี  กาญจนบุรี 71240
เจ้าสำนัก: อ.สุทธี ชโยดม
 


วัดแดนสงบอาสภาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 59 (มหานิกาย)
ต.ในเมือง   อ.เมือง  นครราชสีมา 30000
เจ้าสำนัก: พระครูภาวนาวิสิฐ (ศรีสิวรรณ สิริสุวณฺโณ) จอว.
 


วัดถ้ำเขาไม้รวก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 24 (มหานิกาย)
ต.อ่างทอง  อ.ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์ 77130
เจ้าสำนัก: พระอธิการเด่นดวง ธนนาโค จอว., จต.อ่างทองเขต 2
 

ข่าวกิจกรรม

วัน-เวลาเรียงไอคอน กิจกรรม จังหวัด สถานที่
09/22/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันพุธ เดือนกันยายน กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
09/22/2010 (ตลอดวัน) ร.พ.จุฬาฯ เชิญฟังธรรมบรรยาย ทุกวันพุธ ประจำเดือนกันยายน กรุงเทพฯ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน
09/21/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันอังคาร เดือนกันยายน กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
09/19/2010 (ตลอดวัน) เชิญร่วมปฏิบัติภาวนาธรรม และฟังธรรม ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
09/18/2010 - 09:00 กลุ่มธรรมะรักษา เชิญฟังธรรมะจากพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ร.พ.ทหารเรือ)
09/17/2010 (ตลอดวัน) "พุทธปัญญาชมรม" เชิญฟังธรรมะเดือนกันยายน ทุกวันศกร์ กรุงเทพฯ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม)
09/16/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะ "เส้นทางแห่งความไม่มีทุกข์ใจ" กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
09/15/2010 (ตลอดวัน) "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันพุธ เดือนกันยายน กรุงเทพฯ หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22