วัดคมบาง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 5
ต.คมบาง  อ.เมือง  จันทบุรี 22000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระปลัดนิวัติ พลธมฺโม

พระปลัดนิวัติ พลธมฺโม เกิดเมื่อปี 2505 อายุ 47 ปี พรรษา 20 เกิดที่บ้านคมบาง เมืองจันทบุรี  จบนิติศาสตรบัณฑิต มร.

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 58 ม.2   ตำบล: คมบาง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: จันทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 22000
โทร.: 08-0169-7519, 03-945-9459 โทรสาร 03-945-9190
เว็บไซต์: http://watkombang.igetweb.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.


 

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0757]