วัดคลองวาฬ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 1
ต.คลองวาฬ  อ.เมือง  ประจวบคีรีขันธ์ 77000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระเทพสิทธิวิมล (ละเอียด สุทนฺโต) จจ.

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: คลองวาฬ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์: 77000
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.watklongwan.net/
อีเมล: klongwan101_5@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0709]