วัดชัยภูมิวนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 9
ต.ในเมือง  อ.เมือง  ชัยภูมิ 36000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาสมวงษ์ สีลภูสิโต จอ.

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์: 36000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0643]