วัดช่องลม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 11
ต.ห้วยกรดพัฒนา  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระสมุห์คมกฤช กตปุญฺโญ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านตลุกบัว ม.4   ตำบล: ห้วยกรดพัฒนา   อำเภอ: สรรคบุรี   จังหวัด: ชัยนาท   รหัสไปรษณีย์: 17140
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9411]