วัดญาณโศภิตวนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 67
ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน  นครราชสีมา 30170
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูโสภิตญาณประยุต จร., จต.สูงเนิน

วัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน)

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: สูงเนิน   อำเภอ: สูงเนิน   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30170
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1613]