วัดถ้ำแก้ว


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 19
ต.คลองกระแชง  อ.เมือง  เพชรบุรี 76000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสมุห์อำนวย ปภากโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: คลองกระแชง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: เพชรบุรี   รหัสไปรษณีย์: 76000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0701]