วัดทุ่งกระถิน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 7
ต.ดงคอน  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภาวนานุศาสก์ (พยุง เกตุธมฺโม-สังคะโห) จอว., จต.ดงคอน เขต 2

ศาสนสถานภายในวัด

 • อาคารปฏิบัติธรรม ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติขนาด 16-52 ม.
 • สวนป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ
 • เจดีย์บรรจุ พระบรมสาริกธาตุ
 • ลานธรรม บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ
 • เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส
 • ศาลาอเนกประสงค์
 • สวนสมุนไพร-ห้องอบสมุนไพร

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

 • พระชำนาญ ฐานวโร (เกิดพิทักษ์) โทร.086-202-0106

 

การอบรม

ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ตื่นนอนเวลา 08.00 น. และนอนเวลา 21.30 น.

 1. ต้องเข้าห้องประชุมอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ตรงเวลา
 2. ตั้งใจรักษาศีลอุโบสถ ระหว่างการเข้าปฏิบัติธรรม
 3. เมื่อออกจากที่พัก นุ่ง-ห่มผ้า ให้เรียบร้อย
 4. มีความพากเพียร ปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริง
 5. มีสติกำหนดอารมณ์ ปัจจุบันให้มาก
 6. ไม่ออกนอกสถานที่ปฏิบัติ ตลอดเวลาที่รับการอบรม เพื่อให้การปฏิิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 7. เมื่อมีกิจธุระจำเป็น จะออกไปนอกสถานที่ ต้องบอกลาพระอาจารย์ผู้สอน ก่อนทุกครั้ง
 8. ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามคุย บอกหรือถามสภาวธรรมระหว่างผู้ปฏฺิบัติด้วยกันเอง เพราะจะเป็นภัย แก่ผู้กำลังปฏิบัติ ทั้งตนเองและผู้อื่น โดยจะทำให้เกิดการฟุ้งซาน
  หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ ให้เก็บไว้สอบถามกับพระอาจารย์ผู้สอนเอง
 9. จงเกรงใจ ผู้อืนที่ตั้งใจปฏิบัติ โดยไม่กระทำสิ่งใดให้เป็นที่รบกวนสมาธิของผู้อื่น
 10. ต้องรักษาความสะอาด ที่พักและห้องน้ำห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ
 11. เมื่อเข้าที่พักแล้ว ควรนอนเจริญสติให้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะหลับ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 188 ม.6   ตำบล: ดงคอน   อำเภอ: สรรคบุรี   จังหวัด: ชัยนาท   รหัสไปรษณีย์: 17140
โทร.: 05-651-3107, 081-994-6753
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0897]