วัดทุ่งกวาว


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 1
ต.ทุ่งกวาว  อ.เมือง  แพร่ 54000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชวิสุทธี (ก๋วน อคฺคปญฺโญ-วังแสน) จอว., จจ.

 

การอบรม

สำนักปฏิบัติธรรมวัดทุ่งกวาว ได้ฝึกสอนอบรมให้ปฏิบัติแบบง่ายๆ  คือสอนชี้ให้เิกิดสำนึกรู้เห็นตนเองโดยสังเขป

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะทางสำนักปฏิบัติธรรมเห็นว่า คนเรานั้นมีความมืดหุ้มห่อปกติจิตใจอยู่ มีความมืดตื้อ ไม่รู้อรรถ ไม่เห้นธรรมอยู่ด้วยกันทุกคน ต่างแต่ว่าจะเบาบางหนา มากน้อยกว่ากันเท่านั้น ตามหลักธรรมว่า ผู้หลงไม่รู้อรรถ ไม่เห็นความหลงเข้าครอบงำเมื่อไร ความมืดตื้อเกิดขึ้นมีเมื่อไรนั้น ดังนั้นทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ วัดทุ่งกวาวจึงพยายามสอน สอดขี้ให้รู้ ให้เห้น ให้เข้าใจตนเองแบบง่าย ๆ จะได้ตื่นตัวหายหลง  คนเราหลงกายก็ลืมแก่ หลงโลก หลงตัวเอง เห็นแก่ตัว เมื่อหลงตัวก็ลืมตาย หลงกายก็ลืมแก่ หลงโลกหนักเข้าก็ไม่เห็นธรรม ไม่เข้าใจในหลักธรรม ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงอบรมฝึกสอนให้รู้ ให้เห็น ให้เข้าใจตนเองโดยทางกาย  ตามระเบียบของมเถรสมาคมวางไว้ คือกายานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐานสูตร การที่จะอบรมสอนชี้ให้คนเราตื่นหายหลงรู้ตนเองโดยทางกายนั้น มีสาย 2 สาย

กิจกรรมการอบรม

  • ในวันสำคัญ มีการสาธยายธรรม สมาทานศีล ฟังธรรม ฟังการบรรยายหลักปฏิบัติ และภาวนา

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.1 ถ.ยันตรกิจโกศล   ตำบล: ทุ่งกวาว   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: แพร่   รหัสไปรษณีย์: 54000
โทร.: 054-511-944 โทรสาร 05-451-1636
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แผนที่การเดินทางไปวัด

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0066]