วัดทุ่งลาดหญ้า


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 14
ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  กาญจนบุรี 71000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิทธิกิจจานุวัตร (ประเสริฐ อติเมโธ) จอว.

พระครูสิทธิกิจจานุวัตร (ประเสริฐ อติเมโธ) จอว. รอง จต.ลาดหญ้า  อายุ 52 พรรษา 29

พระวิปัสสนาจารย์

  • พระมหาไพรัช ฐิตวํโส ป.ธ.5, ศศ.บ.
  • พระบรรยงค์ โชติวโร น.ธ.เอก
  • พระสุกิจ สุปญฺโญ น.ธ.เอก

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ลาดหญ้า   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 71000
โทร.: 03-463-1629, 089-911-9682 โทรสาร 03-463-1629
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0574]