วัดทุ่งหลวง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 25
ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  ราชบุรี 70140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสังฆรักษ์เสน่ห์ มหทฺธโน-สลับลึก จอว.

วัดทุ่งหลวงนี้ เป็นสถานที่สัปปายะ มีสวนหย่อม มีป่าปฏิบัติธรรมในบริเวณวัด เป็นวัดที่เน้นความสะอาด มีบรรยากาศที่ร่มรื่น งดงามด้วยธรรมชาติเป็นที่น่าปฏิบัติธรรม

พระวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ

  • พระบัญชา โชติวรฺโณ (คงเทียม)  โทร.087-160-5182

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในวัด

  • พระอลงกร อลงฺกโร (ภักดีศรีสันติกุล)  โทร.086-176-2686

 

การอบรม

กิจกรรมปฏิบัติธรรม

  • จัดปฏิบัติธรรมในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาและของชาติ ปีละ 6 ครั้ง

ระเบียบการปฏิบัติ

  • ต้องสำรวม กาย วาจา ใจ  
  • นุ่งขาว ห่มขาว
  • งดสิ่งเสพติด อบายมุขทุกประเภท

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 232 ม.2   ตำบล: ทุ่งหลวง   อำเภอ: ปากท่อ   จังหวัด: ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์: 70140
โทร.: 03-237-6289-90
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทางไปวัด

  • จากตัวเมืองราชบุรี ให้เดินทางเข้ามาทางสี่แยกห้วยชินสีห์ ประมาณ 10 กม.ถึงวัด
  • ถ้ามาทางวังมะนาว ก็เข้ามาทางสี่แยกห้วยชินสีห์ได้เช่นเดียวกัน
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0937]