วัดท่าเตียน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 32
ต.เดิมบาง  อ.เดิมบางนางบวช  สุพรรณบุรี 72120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุวรรณสันติคุณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เดิมบาง   อำเภอ: เดิมบางนางบวช   จังหวัด: สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์: 72120
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0680]