วัดธรรมาวุธาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระนอง แห่งที่ 6
ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์  ระนอง 85120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสังฆรักษ์วัตร วฑฺฒนธมฺโม

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: กะเปอร์   อำเภอ: กะเปอร์   จังหวัด: ระนอง   รหัสไปรษณีย์: 85120
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

หมายเหตุ มีวัดชื่อเดียวกันอยู่ที่สมุทรสงคราม

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0526]