วัดนายายอาม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 15
ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จันทบุรี 22160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุธรรมกิจจาทร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: นายายอาม   อำเภอ: นายายอาม   จังหวัด: จันทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 22160
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0767]