วัดนิโครธาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตรัง แห่งที่ 2
ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  ตรัง 92000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาพิเชษฐ์ โสภณจิตฺโต

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ทับเที่ยง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ตรัง   รหัสไปรษณีย์: 92000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0064]